Bankacılık


Bankacılık  birçok defa lisans ve lisans üstü öğrencileri için işlenmiş olan bir konudur. Bu sebeple bu konuda ödev, proje, makale yazmak isteyen öğrencilerin ulaşabilecekleri kaynaklar fazlasıyla mevcuttur. Bankacılık hakkında tez hazırlamak isteyen üniversite öğrencilerinin yazabilecekleri birçok konu vardır.

Sadece lisans düzeyinde değil, yüksek lisans bankacılık hakkında da çalışma yapmak isteyen yüksek lisans öğrencilerine hazırlayacakları tez ile ilgili akademik destek vermekteyiz. Yüksek lisans, master öğrencisiyim diyen tüm öğrencilere hem ingilizce hem de Türkçe bankacılık makale hazırlama, tez yazma ve ödev hazırlamada kendilerine yardımcı olmaktayız.

Doktorasını bankacılık üzerinde hazırlamak isteyen doktora öğrencilerine de talep etmeleri halinde Türkçe ve İngilizce olarak akademik destek vermekteyiz. Doktora ödevi, projesi, makalesi bildiğiniz üzere, yüksek lisans tezlerine oranla daha zor, daha çok araştırma gerektirdiği için doktora bankacılık tez yazımı daha dikkat, emek isteyen bir çabanın ürünüdür.

Akademik çalışma yapabileceğiniz konuları aşağıda bulabilirsiniz.