Hemşirelik   Güncellenmiş konu


Hemşirelik Öğrencilerine Akademik Destek Verilir

Üniversite öğrencileri içinde hizmet verdiğimiz bölümlerden biri de hemşireliktir. Çalışma hayatının yanında üniversite eğitimlerini de sürdürmek zorunda olan öğrencilere verdiğimiz hizmetler içinde hangilerini vermekteyiz ? Öncelikle derslerinde verilen ödevler konusunda yardımcı olmaktayız. Buna ilave olarak projelerinde yardımcı olmaktayız.

Hemşirelik öğrencileri bizi en çok tez yazdırma konusunda aramaktadır. Tez hakkında hangi konularda destek aldıklarına bakacak olursak, konu belirleme, öneri yapma, yazdırma, düzenleme ile ilgili bizden akademik destek talep etmektedirler.

Hemşirelik Lisans öğrencilerine verilen dersler

 • Hemşireliğe Giriş
  Anatomi
  Fizyoloji
  Histoloji
  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
  İngilizce – I
  Beslenmeye Giriş
  Hemşirelik Esasları
  İngilizce – II
  Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi
  Genel Mikrobiyoloji
  İç Hastalıkları Hemşireliği
  Hemşireliğe Özel Farmakoloji
  Bilgisayara Giriş
  Patoloji
  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
  Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
  Üniversite Seçmeli Ders I
  Biyokimya
  Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
  Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
  Biyoistatistik
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım
  Alan Seçmeli ders 2
  Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji
  Klinik Beceri Yaz Uygulaması Stajı
  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  Hemşirelikte Öğretim
  Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
  Halk Sağlığı Hemşireliği
  Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi

 

 

 

Share